Vats Kirke

Vindafjord kyrkjelege fellesråd

Juni – Oktober 2011 

Generalreparasjon av helpneumatisk Heggen og Ivers orgel fra 1920