St. Jakobs Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

April 2013 – April 2014 

Konsulent: Kristen Øgaard 

Renovering med restaurering av Barkermaskin, 
Th.Frobenius orgel fra 1950, St. Jakob kirke 

Før