Skjold Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

September - oktober 2015

Konsulent: Karstein Askeland 

Intensiv rengjøring av orgelet og utskifting av sløyfepakninger

(Orgelwerkstatt Christian Scheffler 2000)