Skjee Kirke

Stokke kirkelige fellesråd

Januar - Juli 2004 

Konsulent: Helge Landmark 

Restaurering av helpneumatisk orgel i Skjee kirke, 
J.H. Jørgensen 1932