Øvstun Kapell

Bergen kirkelige fellesråd

Våren 2018

Konsulent: Karstein Askeland
Utvidelse av orgelet med Subbas 16’ og Gedaktbass 8’ og kopler I/P; II/P

Før

Etter