Nordre Osen Kirke

Åmot kirkelige fellesråd

Juni 2011 – Kuli 2012 

Konsulent: H.J. Tronshaug 

Restaurering med utvidelse av helpneumatisk Olsen & Jørgensen orgel fra 1921

Før

Etter