Meland Kirke

Meland sokn

Mars - april 2016

Delrestaurering av Schulze-orgelet fra 1865, med særlig vekt på  pedalvindladene og pipeverket

Før

Etter