Førde Kyrkje

Førde kyrkjelege fellesråd

September / Oktober 2012 

Kantorer: Asbjørn Flåm og Gro Anthun 

Etterintonasjon /omintonasjon av orgelet inkl. rengjøring med div. reparasjoner 

Mai / Juni 2011 

Kantorer: Asbjørn Flåm og Gro Anthun 

Utskifting av elektrisk registertraktur inkl. nytt setteranlegg pluss 3 nye manualklaviaturer i Førde kirke (Jehmlich 1978)