Årstad Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

Januar 2003 

Etterintonasjon av Walckerorgelet i samarbeid med Orgelmanufaktur Jost Truthman

September- Desember 2002 

Renovering av pneumatiske vindladene inkl. rengjøring av orgelet