Ål Kirke

Juni 2019 - Februar 2020

Restaurering med utvidelse av Jørgensen orgel (1934) 10 register pneumatisk taskelade

Før

Etter